O nás

Našim prvořadým cílem je budování dlouhotrvajících vztahů s našimi zákazníky na základě důvěry, odbornosti a poctivosti a být Váš profesionální a spolehlivý partner, poskytující Vám inovativní řešení pro jednotlivého klienta a tím dosažení spokojených zákazníků, kteří tak nikdy nezískají dojem, že jsou sami.

Partneři MR Media:

zvlhčovací systémy

ELEKTROSTATIKA V PRŮMYSLU

Dvojitá role elektrostatiky

Při zpracování materiálů, které jsou nějakým způsobem izolovány, upravovány, zpracovávány například papír, textil, sklo, dřevo, chemikálie, plasty, je elektrostatika nevyhnutelná. Vzniká především tam, kde jsou tyto látky spojovány, separovány, lisovány, lepeny, svařovány nebo zpracovávány v jakékoli jiné formě. Nejedná se však pouze o materiály, ale také o energii, s níž se látky pohybují, ať už jsou tuhé, kapalné, plynné nebo práškové. Čím vyšší je rychlost, tím problematičtější je elektrostatický náboj.

Řešení elektrostatiky

Bezpečná manipulace spočívá v ovládání požadovaných hodnot elektrostatiky. Elektrostatika je nedílnou součástí mnoha výrobních a zpracovatelských procesů. Je „zlým chlapem“, když se spontánně, nekontrolovaně objevuje a ovlivňuje pracovní procesy, produktivitu a kvalitu. Elektrostatika na druhou stranu je „dobrým sluhou“, pokud je používána a kontrolována cíleným a odborným způsobem, například ke zlepšení kvality a zvýšení produktivity.

Ničivá stránka elektrostatiky

Ve výrobě určené vysokým výkonem a tlakem na náklady se však stále větší množství materiálů a jejich úpravy, přípravy, zpracování musí řešit rychleji a rychleji. Výsledkem je, že rušení a nebezpečí, která vyplývají z elektrostatického náboje, se automaticky zvyšují. Elektrostaticky přilnavý materiál je jen jedním z příkladů. Ve všech těchto případech musí být elektrostatika kontrolována, regulována nebo odstraněna, než může způsobit poškození.

Užitečná stránka elektrostatiky

Elektrostatika má však i další tvář: užitečnou. Může být použita kreativně, inovativně a produktivně, pokud znáte její zákony. Například při nátěru (stříkání) automobilu může být lakovací mlha nabita pozitivně a natíraná konstrukce může být nabíjena negativně. Jemně rozprášená barva mlhy se nanáší rovnoměrně na konstrukci, takže ve vzduchu zůstane jen minimum barvy. To vede k úspoře materiálu a absolutně perfektnímu výsledku malování. V polygrafickém průmyslu a ve filmové výrobě jsou některé oblasti funkční pouze s elektrostatickými systémy. Toto je jen několik příkladů.
Inovativní a kreativní aplikace elektrostatických systémů otevírá nové příležitosti pro zvyšování kvality, efektivity, produktivity a ziskovosti.

ZVLHČOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROSTORŮ

Technologie MICRO DROP od merlin®

Zvlhčování vzduchu tou nejjemnější metodou! Veškerá vysokotlaká zařízení na zvlhčování vzduchu merlin® jsou vybavena naší technologií MICRO DROP na nejjemnější rozprašování vodní mlhoviny. To znamená, že voda je jemně rozprašována buď ve zvlhčovacích modulech na stropě (v případě přímého zvlhčování místnosti) nebo v klimatizační či ventilační šachtě (v případě zvlhčování pro vzduchotechnická vedení).

Oba typy vysokotlakého zvlhčování vzduchu

 1. Přímé zvlhčování místností

Systémy zvlhčování vzduchu merlin® ALPHA a VISCORE se používají tam, kde má být přímo zvlhčován vzduch v místnosti.     V takovém případě se upravená voda přivádí prostřednictvím rozvodů vysokotlakých hadic k inovativním zvlhčovacím modulům technologií MICRO DROP. Tyto moduly jsou namontované na stropě nebo na stěně a odsud je voda jemně rozprašována do volného prostoru místnosti.

 1. Kanálové zvlhčování

Patentovaný systém zvlhčování vzduchu merlin® ORBIT WING® se dá bez problémů začlenit do každé stávající ventilační nebo klimatizační jednotky a spolu se senzory vlhkosti a řídicí automatikou zajišťuje efektivní a vysoce úsporné zvlhčování vzduchu.

U patentovaného zařízení na zvlhčování vzduchu ORBIT WING® se vzduch pomocí vysoce výkonných trysek MICRO DROP zvlhčuje přímo ve ventilačním vzduchotechnickém vedení. U tohoto systému nejsou na rozdíl od přímého zvlhčování místnosti ALPHA a VISCORE zapotřebí žádné zvlhčovací moduly na stropě nebo stěně.

Výhody merlin® ORBIT WING®:

 • 98 % odpaření vody při ideálních podmínkách montáže
 • Nejnižší spotřeba energie od pouhých 2,5 až 3 watty (ve srovnání s parním zvlhčováním cca 90 % úspory energie)
 • Modulární konstrukce pro velmi snadnou montáž
 • Možné vestavění do téměř každé ventilační nebo klimatizační jednotky
 • K zachování kvality vody není třeba žádné chemie
 • Patentovaná kombinace stupňové a tlakové regulace

Nepatrné náklady na údržbu

Bez tvorby kondenzátu

TRANSPORT, OŘEZ, STOHOVÁNÍ, PALETIZACE

Prostorově úsporná řešení na míru, navazující na vysokorychlostní tiskové stroje a ostatní výrobní prozesy.

Dopravníková technika

 • Copy check systém
 • UA/40
 • BT/1120
 • S-Con
 • SS/1080
 • Press belt
 • BTT/1120

Ořezové systémy

Více než 30let zkušeností s ořezovou technologií. Nejkompletnější portfolio na trhu.

 • RTT/1140
 • RTT/1120
 • CT/2080
 • CT/1080
 • RTA/1140
 • RT/3080 , RT/4080
 • RT/1120

Křížové vykladače

Skupina křížových vykladačů s velikým rozsahem automatizačních možností pro stohování tisíců tun papíru denně.

 • CS/225
 • LS/1120
 • CS/1120
 • CS/925
 • CS/1140F, CS/2140

Paletizátory

Roboti šetří síly zaměstnanců pro jiné důležité úkoly.

 

 • ABB/SP/1000-2
 • ABB/SP/500-1S
 • ABB/SP/500-2W
 • ABB/SP/500-2S
 • ABB/SP/500

Páskovačky

Páskování balíku s přidáváním adresních štítků

 • UA40