O nás

Našim prvořadým cílem je budování dlouhotrvajících vztahů s našimi zákazníky na základě důvěry, odbornosti a poctivosti a být Váš profesionální a spolehlivý partner, poskytující Vám inovativní řešení pro jednotlivého klienta a tím dosažení spokojených zákazníků, kteří tak nikdy nezískají dojem, že jsou sami.

Partneři MR Media:

zvlhčovací systémy

ELEKTROSTATIKA V PRŮMYSLU

Dvojitá role elektrostatiky

Při zpracování materiálů, které jsou nějakým způsobem izolovány, upravovány, zpracovávány například papír, textil, sklo, dřevo, chemikálie, plasty, je elektrostatika nevyhnutelná. Vzniká především tam, kde jsou tyto látky spojovány, separovány, lisovány, lepeny, svařovány nebo zpracovávány v jakékoli jiné formě. Nejedná se však pouze o materiály, ale také o energii, s níž se látky pohybují, ať už jsou tuhé, kapalné, plynné nebo práškové. Čím vyšší je rychlost, tím problematičtější je elektrostatický náboj.

Řešení elektrostatiky

Bezpečná manipulace spočívá v ovládání požadovaných hodnot elektrostatiky. Elektrostatika je nedílnou součástí mnoha výrobních a zpracovatelských procesů. Je „zlým chlapem“, když se spontánně, nekontrolovaně objevuje a ovlivňuje pracovní procesy, produktivitu a kvalitu. Elektrostatika na druhou stranu je „dobrým sluhou“, pokud je používána a kontrolována cíleným a odborným způsobem, například ke zlepšení kvality a zvýšení produktivity.

Ničivá stránka elektrostatiky

Ve výrobě určené vysokým výkonem a tlakem na náklady se však stále větší množství materiálů a jejich úpravy, přípravy, zpracování musí řešit rychleji a rychleji. Výsledkem je, že rušení a nebezpečí, která vyplývají z elektrostatického náboje, se automaticky zvyšují. Elektrostaticky přilnavý materiál je jen jedním z příkladů. Ve všech těchto případech musí být elektrostatika kontrolována, regulována nebo odstraněna, než může způsobit poškození.

Užitečná stránka elektrostatiky

Elektrostatika má však i další tvář: užitečnou. Může být použita kreativně, inovativně a produktivně, pokud znáte její zákony. Například při nátěru (stříkání) automobilu může být lakovací mlha nabita pozitivně a natíraná konstrukce může být nabíjena negativně. Jemně rozprášená barva mlhy se nanáší rovnoměrně na konstrukci, takže ve vzduchu zůstane jen minimum barvy. To vede k úspoře materiálu a absolutně perfektnímu výsledku malování. V polygrafickém průmyslu a ve filmové výrobě jsou některé oblasti funkční pouze s elektrostatickými systémy. Toto je jen několik příkladů.
Inovativní a kreativní aplikace elektrostatických systémů otevírá nové příležitosti pro zvyšování kvality, efektivity, produktivity a ziskovosti.

ZVLHČOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROSTORŮ

Technologie MICRO DROP od merlin®

Zvlhčování vzduchu tou nejjemnější metodou! Veškerá vysokotlaká zařízení na zvlhčování vzduchu merlin® jsou vybavena naší technologií MICRO DROP na nejjemnější rozprašování vodní mlhoviny. To znamená, že voda je jemně rozprašována buď ve zvlhčovacích modulech na stropě (v případě přímého zvlhčování místnosti) nebo v klimatizační či ventilační šachtě (v případě zvlhčování pro vzduchotechnická vedení).

Oba typy vysokotlakého zvlhčování vzduchu

  1. Přímé zvlhčování místností

Systémy zvlhčování vzduchu merlin® ALPHA a VISCORE se používají tam, kde má být přímo zvlhčován vzduch v místnosti.     V takovém případě se upravená voda přivádí prostřednictvím rozvodů vysokotlakých hadic k inovativním zvlhčovacím modulům technologií MICRO DROP. Tyto moduly jsou namontované na stropě nebo na stěně a odsud je voda jemně rozprašována do volného prostoru místnosti.

  1. Kanálové zvlhčování

Patentovaný systém zvlhčování vzduchu merlin® ORBIT WING® se dá bez problémů začlenit do každé stávající ventilační nebo klimatizační jednotky a spolu se senzory vlhkosti a řídicí automatikou zajišťuje efektivní a vysoce úsporné zvlhčování vzduchu.

U patentovaného zařízení na zvlhčování vzduchu ORBIT WING® se vzduch pomocí vysoce výkonných trysek MICRO DROP zvlhčuje přímo ve ventilačním vzduchotechnickém vedení. U tohoto systému nejsou na rozdíl od přímého zvlhčování místnosti ALPHA a VISCORE zapotřebí žádné zvlhčovací moduly na stropě nebo stěně.

Výhody merlin® ORBIT WING®:

  • 98 % odpaření vody při ideálních podmínkách montáže
  • Nejnižší spotřeba energie od pouhých 2,5 až 3 watty (ve srovnání s parním zvlhčováním cca 90 % úspory energie)
  • Modulární konstrukce pro velmi snadnou montáž
  • Možné vestavění do téměř každé ventilační nebo klimatizační jednotky
  • K zachování kvality vody není třeba žádné chemie
  • Patentovaná kombinace stupňové a tlakové regulace

Nepatrné náklady na údržbu

Bez tvorby kondenzátu

BALENÍ DO SMRŠTITELNÉ FOLIE NEBO PAPÍRU

Firma Kallfass Verpackungsmachinen GmbH navrhuje, vyrábí a prodává balicí stroje do smršťovací fólie již více než 50 let. KALLFASS nabízí potřebná kompletní řešení zahrnující automatické a ruční balící stroje, přívodní systémy, dopravníky, napájecí systémy, stohovací stanice, zařízení na skládání fólií a smršťovací tunely. Balicí stroje na smršťovací fólie Kallfass pracují s polyetylenovými fóliemi (PE-filmy), PP- nebo polyolefinovými fóliemi nebo PLA-filmy.

Systémy zabalení do smršťovací fólie Kallfass poskytují řešení pro ruční nebo plně automatické balení fólie. S našimi smršťovacími balicími stroji můžete zabalit jednotlivé položky nebo vícenásobné balíčky, buď plně zabalené, nebo rukávové zabalené jako svinovací sáčky po předchozím porovnání.

Balicí zařízení Kallfass smršťovací balení je doma v mnoha různých oborech : např. Tisk a papír , smluvní balení (plné balení) , potraviny a nápoje  (např. Pekařské výrobky , cukrovinky , ovoce a zelenina ), dřevo a nábytek a mnoho dalších. V kapitolách této webové stránky najdete řadu speciálních průmyslových řešení.

UNIVERSA 500 /800 /1000 /500T

automatické balící stroje s postranním švem pracující v taktu

Použití: balení produktu s neomezenou délkou do fólie tvaru polohadice pro vysoký výkon
Provedení: Průběžné zatavení postranního švu s příčnou závorou pracující v taktu.

Výkon: až 85 taktů /minutu

UNIVERSA 500/800/1000 SERVO

automatické balící stroje s postranním švem pracující průběžně

Použití: balení produktů do fólie tvaru polohadice, nebo ploché s nejvyššími výkony
Provedení: průběžný postranní svar (nebo tvarovací límec) s tzv. “plovoucí” příčnou závorou, svařující bez zastavení produktu

Výkon: až 120 taktů /minutu

Smršťovací tunely

Typ: COMPACT, STANDART, UNIVERSAL různých rozměrů a vybavení s ventilátory nahoře i dole.
Použití: smršťování fólie se zabalenými produkty, sušení a ohřev pro průmyslové použití
Provedení: s tyčovým, nebo článkovým dopravníkem, s regulací intenzity vzduchu, teploty a rychlosti dopravníku
Výkon: dle výkonu balicího stroje a použité fólie.

Nová řada tunelů:

Compact 1300PD,

   Compact 1000Q,

   Compact 650 DD,

   Compact 650 SD,

Automatické přebalovací / paketovací stroje
SUPER WRAP 650, SUPER WRAP 800 SERVO SUPER WRAP 950, SERVO SUPER WRAP 1300, SUPER WRAP 1600, LOGI WRAP 500

Použití: přebalování velkých jednotlivých produktů, nebo skupin produktů mezi dvě ploché fólie
Provedení: automatické balení v taktu metodou “sleeve”,u SW 800 SERVO balení průběžně.
Výkon:
SUPER WRAP 500 – až 40 taktů/min

SUPER WRAP 650 a 950 – až 28 taktů/min

SUPER WRAP 800 SERVO – až 50 taktů/min

SUPER WRAP 1300 – až 20 taktů/min

SUPER WRAP 1600 -až 18 taktů/min

SERVO PACKER 500, SERVO PACKER 500T

Použití: Pro skupinové balení i balení jednotlivých produktů mezi dvě ploché fólie až do rychlosti 120 taktů/m.

 UNITEX

– nový balící stroj pro E-shopy

Úhlové svářečky KC 5040, KC 8060
Použití: balení produktu do fólie tvaru polohadicepro menší a střední výkon
Provedení: “L” rám v kombinaci se smršťovacím tunelem
Výkon: až 20 taktů/min (1200 taktů/hod)

Doplňující zařízení k balicím strojům

dopravníky, vkládací zařízení, stohovače